งานเปิดตัวหนังสือ "ปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม" และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ลูกผสมกับการปรับปรุงพันธุ์พืชไทย"

โดย ศ.ดร. กฤษฎา สัมพันธารักษ์

"เปิดตัวหนังสือ ปรับปรุงพันธุ์พืช ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์"

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

(กดที่ภาพเพื่อรับชมวีดีโอการบรรยายพิเศษ)

Kritsada Low Rs