ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ผ่านระบบได้ ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser

หากผู้ใช้งานไม่เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ จะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการ KU-Google for education (@ku.th) ได้

FB openchangepass