ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์

โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะหลาย ด้าน (ระยะเวลาทดลองใช้: พ.ค. - 30 มิ.ย. 2559)

กดที่นี่เพื่อดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

Gale