รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58

ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 6 ประเภททุน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทาวอินเตอร์เน็ต ที่ http://goo.gl/gQVqB3