25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนชาวพืชไร่ทุกท่าน ร่วมงานเสวนาวิชาการ ภาควิชาพืชไร่นา ประจำปี 2558 ณ ห้องสัมมนา 1 และ

ลานอเนกประสงค์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2559a