งานแสดงมุทิตาจิตต่อบูรพาจารย์ผู้มีแต่ให้ แห่งภาควิชารพืชไร่นา วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ต้นนทรียืนตระหง่านผ่านแดดฝน
มิเคยบ่นผลิช่อล้อลมหนาว
ฝืนอดทนซึมซับรับเรื่องราว
กี่หมื่นคราวมิท้อต่อชะตา

เปรียบอาจารย์ผู้รักในศักดิ์ศรี
อุทิศพลีเพื่องานการศึกษา
เทียนหนึ่งเล่มส่องสว่างทางปัญญา
ศิษย์ทั่วหน้าได้รู้เพราะอาจารย์

เหนื่อยมากไหมอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่
หนทางไกลสอนศิษย์ประดิษฐ์เขียน
ผ่านคืนวันทุ่มเทด้านการเรียน
หลายรุ่นเปลี่ยนเทียนส่องผ่องอำไพ

จนศิษย์ข้ามถึงฝั่งยังจุดหมาย
เทียนละลายลืมอาจารย์ผู้กล้าหาญ
ปล่อยผู้ส่งอ่อนล้าอยู่ช้านาน
ณ สถานถิ่นเก่าที่เฝ้าคอย

ถึงกำหนดครบวาระลาผักผ่อน
เส้นทางจรตอนเกษียณหวนละห้อย
นามอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังเลิศลอย
ลูกศิษย์พลอยมุทิตาต่างชื่นชม

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผ่องใส
ทั้งกายใจไร้ทุกข์เป็นสุขสม
แผ่ร่มเงาให้ศิษย์ชื่นรื่นอารมณ์
ชนนิยมเทิดค่าบูชาอาจารย์

                                                         พิมลพรรณ ไทยนันทน์

 

DSC 0023   DSC 0025

DSC 0064     DSC 0068

 

DSC 0090       DSC 0099

DSC 0089