ในวันที่ 18 ก.พ. 2555 จัดงานที่ ม.5 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จัดโดย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ปลูกใหม่

รูปแบบของงานเป็นการจัดนิทรรศการวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวทุ่งรังสิต โดยประกอบไปด้วยการเสวนาวิชาการ บูธแสดงผลงานวิจัยของโครงการ รวมถึงการแสดงงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาพกิจกรรมภายในงาน

 {gallery}oil palm field day55{/gallery}