จิตอาสา R Chee Wa และ กศน. นิสิต ศิษย์ เก่า บุคคลากร คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ร่วมกันฟื้นฟู ทำความสะอาดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

 

 

 

  ดูเพิ่มเติม ...