ศิษย์เก่า

รายชื่อนิสิตเก่าภาควิชาพืชไร่นา

(รอ update ครับ)

 

ภาควิชาพืชไร่นา ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมประเมินภาควิชาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ภาควิชาพืชไร่นามีจุดเด่นด้านใด 

2. ภาควิชาฯ ควรปรับปรุงด้านใด

โดยเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บภาควิชาฯ

หรือส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำแนะนำมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ร่วมมือ-ร่วมใจ-ร่วมกันพัฒนาภาคฯของเรา