นิสิตภาควิชาพืชไร่นาร่วมใจกันพัฒนาสโมสรนิสิตตามด้วยอาหารอันสุดแสนอร่อย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2554

{gallery}พัฒนาสโมสร54{/gallery}