บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี2554 (รอบ2) ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท - เอก ของภาควิชาพืชไร่นาสามารตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์