ภาควิชาพืชไร่นา จัดแสดงผลงานของบุคลากรในภาควิชาฯ พร้อมมุมพักผ่อนนั่งสบาย ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อ ตำรา หนังสือ และผลิตภัณฑ์ของภาควิชาฯ ในราคมพิเศษได้ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม Agronomy Outlet ได้ที่ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดสิ้งค้าได้ที่ 025793130 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตัวอย่างผิลตภัณฑ์ ได้แก่ ตำราวิชาการ ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง (ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวกล้อง ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไตรรงค์ ข้าวเบญจรงค์ และ ข้าวลายหินอ่อน)