ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน และบัณฑิตใหม่ของคณะเกษตรมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 นี้

 

 
รายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตร