การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง และคำฝอยแห่งชาติ ครั้งที่ 6. ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556. ณ เขือนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภายใต้หัวข้อ

"พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม"

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในการประชุมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

download เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุม