รายงานการฝึกงาน 150 ชั่วโมงหลังของนิสิตภาควิชาพืชไร่นา ประจำการศึกษา 2555

  ฝึกงานเรื่องอ้อย ณ "บริษัทไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา" ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี