ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่ 01003112

บทปฏิบัติการ "การจำแนกพืช"

{gallery}111_55_2{/gallery}