นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ลานเอนกประสงค์ ภาควิชาพืชไร่นา

 

 

 

 

{gallery}songkran55{/gallery}