คณาจารย์และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช ศึุกษาดูงาน ณ  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และ นานาพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555

 

 

 

{gallery}55_471{/gallery}