ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 69 ปี มก. เมือวันที่ 22 มกราคม 2555 โดยนิสิตภาควิชาพืชไร่นา ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ประชาชน โดยมีกำหนดการออกอากาศวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 22.45 - 23.35 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
 
 
 
 
 
 {gallery}ถ่ายvdo69ปีมก{/gallery}